İSTANBUL VULVA KANSERİ TEDAVİSİ – AMELİYATI – FİYATLARI

VULVA KANSERİ
Vulva, kadın genital organlarının dışarıdan görünen cilt kısmıdır. Vulva ve vajina farklı kavramlardır, bu ikisi arasındaki fark hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Rahim ağzı (serviks) kanseri kadar yüksek oranda olmasa da vulva kanseri de HPV virüsü ile ilişkili bir kanser türüdür. Vulva kanserlerinin yaklaşık %40 kadarında HPV saptanmaktadır (En sık tür HPV 16’dır).

Belirtiler:
Vulva kanserinde sıklıkla karşılaşılan belirtiler kaşıntı, vulvada kitle, kanama, ciltte renk değişikliğidir. Lezyon bazen siğillere (kondilom) benzer. Bazen ülser benzeri, bazen lökoplaki benzeri deriden kabarık lezyonlar olabilir. Squamöz hücreli tip en sık büyük dudaklarda ortaya çıkar.
Daha çok 60 yaş üstünde ortaya çıkar. Vulva kanseri bir iç organ kanserinden farklı olarak dışarıdan görülebilen cilt kısmında gelişmesine rağmen hastalar genellikle bir süre ihmal ederler ve geç tanı alırlar.
Risk faktörleri arasında diğer üreme organlarına ait premalign lezyonlar, sigara kullanımı, genital kondilom (HPV enfeksiyonu), vulvar intraepitelyal neoplazi sayılabilir.

Teşhis:
Teşhis için vulvada görülen lezyon veya kitleden (yaradan) biyopsi alınır. Alınan parçaya ait patoloji raporu kanser mi iyi huylu bir lezyon mu, kanserse türü hakkında ayrıntılı bilgi verir. Kanser ise bir engel bulunmadığı taktirde kitlenin tamamen çıkarılması için ameliyat planlanır.

Tedavi:
Tedavi olgudan olguya farklılık göstermekle birlikte vulva kanserinde tedavi asıl olarak cerrahi ve radyoterapidir. Özellikle erken evrelerde cerrahi tedavi tercih edilir. Vulva kanseri radyoterapiye oldukça duyarlıdır. Radyoterapi vulva kanserli olgularda cerrahi öncesi lezyonu küçültmek, lokal nüksü ve operasyon sonrası nüksleri önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Vulva kanserinde erken evrelerde kemoterapinin yeri yoktur, ileri evrelerde kullanılmaktadır.

Prognoz:
Hastalığın prognozunu etkileyen en önemli faktör evre ve lenf nodu tutulumudur. Tümörün büyüklüğü, yayılım derinliği, lenf nodu tutulumu, çevre organlara yayılım, uzak organlara metastaz, hücresel tip, hastanın yaşı prognozu etkileyen diğer faktörlerdir.

Metastaz ve yayılım:
Vulva kanseri direkt invazyonla komşu organlara yani mesane (idrar torbası), rektum (barsak), üretra (idrar yolları), anüs gibi organlara yayılabilir. Lenf nodlarına yayılım en sık kasık bölgesine olmakla beraber, daha nadiren pelvik lenf nodlarına yayılım da olabilmektedir. Kan yoluyla karaciğer, akciğer gibi uzak organlara yayılım da nadiren izlenmektedir.

Vulva kanseri histopatolojik tipler:
– Squamöz hücreli karsinom (En sık görülen tiptir, %80-90 kadarını bu tip oluşturur.)
– Bazal hücreli karsinom: Kalkık kenarlı ülser şeklinde görülebilir (Rodent ülser).
– Melanom: En sık klitoris ve labium minuslarda görülür.
– İnvaziv Paget hastalığı: Egzema benzeri lezyon izlenir genellikle.
– Bartolin bezi karsinomları: Bartolin benzelerinden en sık adenokarsinom gelişmekle beraber, daha nadiren adenosquamöz karsinom, squamöz hücreli karsinom, transisyozel hücreli karsinom gibi tipler gelişebilmektedir.
– Verrüköz karsinom: Karnıbahar benzeri görüntüde olurlar.
– Sarkom: Vulvada en sık görülen sarkom leiomyosarkom’dur..

EVRELEME (FIGO 2009)
Evreleme cerrahi olarak yapılır yani ameliyat sonrası çıkan parçaların patolojik değerlendirmesine göre yayıldığı kısımlar belirlenir ve ona göre evre netleştirilir.
Evre 1A: Tümör vulva ve perinede sınırlıdır, lenf nodu metastazı yoktur. Stromal invazyon ≤ 1 mm. Lezyon boyutu ≤ 20 mm.
Evre 1B: Tümör vulva ve perinede sınırlıdır, lenf nodu metastazı yoktur. Stromal invazyon > 1 mm. Lezyon boyutu > 20 mm.
Evre 2: Tümör alt 1/3 üretraya veya alt 1/3 vajinaya veya anüse yayılmıştır (Herhangi bir boyutta tümör)
Evre 3: İnguinofemiral lenf nodlarına yayılım vardır.
Evre 4A: Üst üretra, üst vajina, mesane, rektum mukozası veya pelvik kemiğe ilerlemiş tümör. Fikse veya ülsere inguinofemoral lenf nodları.
Evre 4B: Uzak organ metastazı. Pelvik lenf nodu metastazı.