İSTANBUL RAHİM FİLMİ TÜPLERİN KAPALI OLMASI

İlaçlı rahim filmi olan Histerosalpingografi; kadının rahim içinde, karın boşluğunda ve tüplerinde gebeliğe engel teşkil edebilecek herhangi bir sorunun olup olmadığının belirlenmesi için kullanılan bir teşhis yöntemidir. Kısırlık sorunu olan kadınlara sıklıkla uygulanan bu teknik hem uygulaması kolay olduğundan hem de kısmen güvenilir sonuçlar verdiğinden tercih edilmektedir. İlaçlı rahim filmi röntgen odasında çekilir, bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı bir de Radyoloji Uzmanı veya Teknisyeni hazır bulunur. Kadın röntgen masasına sırt üstü yatar ve dizlerinin kırarak ayaklarını röntgen masasına basar. Vajinayı görebilmek için bir alet takılır, ardından silindir biçiminde uzun ince bir boru yardımıyla kadının rahim içine X ışınlarına duyarlı ilaçlı, boyalı bir madde verilir. Bu maddenin rahim içinde dolaşımı, tüplerden geçip geçemeyişi ve karın içine ulaşıp ulaşamaması, dolaşımı gözlenerek tespitlerde bulunulur. Burada işlem esnasında filmler çekilir ve tüm bu süreç kaydedilir. Ardından Radyoloji uzmanı filmleri inceler ve raporlaştırır. İşte bu raporları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı gebelik durumu açısından değerlendirip, ona göre bir tedavi yolu seçer.

Rahim filmi sonuçlarında nelerle karşılaşılabilir?

İlaçlı rahim filminde kadının rahim içine verilen sıvının içerideki dağılımına göre; kadının rahim içi, karın boşluğu istenen özelliklerde ve tüplerinin her ikisi de açık çıkabilir. Bunun tersi olarak rahim içinde yapışıklıklar, polip, miyom, kist gibi istenmeyen oluşumlar ve tüplerde tıkanıklıklar gibi istenmeyen durumlardan biri ya da bir kaçı da gözlenebilmektedir.

Rahim filminde sonuçlar ne kadar güvenilirdir?

Rahim filminin % 100 güvenilir sonuçlar verdiğini söylemek yanlış olacaktır. Şimdiye kadar ilaçlı rahim filmi çektiren ve tüpler kapalı görünen hastaların yaklaşık üçte birinin tüplerinin aslında yarı açık ya da açık olduğu laparoskopi sonucunda anlaşılmıştır. Zira işlem esnasında kadının tüplerinin kasılması sonucunda ilacın tüplerden geçemediği ve tüplerin kapalı gibi izlendiği bilinmektedir. Bunun yanında tüplerin açık olarak gözlendiği bazı ilaçlı rahim filmleri sonrasında yapılan laparoskopilerde de tüplerin kapalı olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple tüplerin kapalı ya da açık çıkmasının % 100 doğru bir tespit oluğunu söylemek doğru olmayacaktır.

Film sonucuna göre tüplerden birisi kapalı ise gebe kalınabilir mi?

Rahim filminde tüplerden birisi kapalı çıktığında kadının kendiliğinden gebe kalma şansı hala mevcuttur. Bunun yanında kapalı tüpü açmak için ilaç tedavisi uygulanabilir ya da gebelik için aşılama yapılabilir. Ancak hastanın ileri yaşlarda olduğu ve gebelik için beklemenin uygun olmadığı durumlarda en iyi seçenek tüp bebek yöntemidir.

Film sonucuna göre tüplerin her ikisi de kapalı ise gebe kalınabilir mi?

Tüplerin ikisinin de kapalı olarak gözlendiği vakalarda öncelikle bu sorunu netleştirmek adına laparoskopi yapılması gerekmektedir. Laparoskopi bir çeşit kapalı ameliyattır ve sonuçları rahim filmine oranla çok daha güvenlidir. Bu sebeple laparoskopide tüplerin ikisinin de kapalı çıktığı durumlarda gebelik için hastanın tek şansı tüp bebek yöntemidir. Ancak rahim filminde tüplerin ikisinin de kapalı çıkmasının ardından uygulanan laparoskopide tüplerin tamamen değil kısmen tıkalı olduğu ya da sadece birinin kapalı olduğu belirlenirse ilaç tedavisi ile tüplerin açılması mümkün olabilecektir. Nadir karşılaşılan durumlarda ise tüpler kapalı çıktığı halde kadının kendiliğinden gebe kalması ya da rahim filmi için verilen ilacın kısmen tıkalı olan tüpleri açtığı ve kadının kendiliğinden gebe kaldığı gözlemlenmiştir.